" >
loading

驻专讟讬 诪讜爪专:

砖诇诪讜转 讛讗讞

  • 讘拽讘讜拽 拽讜谞讬讗拽 Hennessy Privelege VSOP 750 诪"诇 (讞讬讬讘 诇讛讬讜转 讘拽讜驻住讛 诪诪讜转讙转) - 13 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讻讛讬诐 (讘讜专讙讜谞讚讬) 注诐 讬专拽 讻讜诇诇. 2 住谞讬驻讬诐 砖诇 住诇讗诇 诪转谞讛 注讟讜驻讛 讘拽砖转

讟讜止讘 ratings-v3 4.2 诪转讜讱 5 诪讘讜住住 注诇 6,510 讘讬拽讜专讜转

讗讜诪住拽 驻专讞讬诐- 砖诇诪讜转 讛讗讞 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: 21000021

讘讞专 转讗专讬讱 讗住驻拽讛

  • 讘讞专 讗转 讛诪讬讚讛 砖诇讱

诇讛讜住讬祝 诇住诇    讘讞讝专讛

 

住诇讬 诪转谞讛 驻讜驻讜诇专讬讬诐 谞讜住驻讬诐 注讘讜专 讗讜诪住拽: